ประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 15 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.62
longitude :  101.33
รายละเอียด :  เป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งบรรพบุรุษได้อนุรักษ์และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นภายในเดือน 6 และเดือน 7 เพื่อเป็นการบูชาขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล และมีการละเล่นพื้นบ้านของชาวตำบลบ้านกลาง
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาอำเภอหล่มสักถึงสี่แยกบุ่งน้ำเต้าเลี้ยวขวามา ประมาณ 17 ก.ม. จะถึงสถานที่จัดงาน

จำนวนผู้เข้าชม :480