วัดป่าพัฒนาคีรีกร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าพัฒนาคีรีกร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ม.10 ต.นางาม
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอมัญจาคีรี ประมาณ 12 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :315