น้ำตกปิ๊ตุโกร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกปิ๊ตุโกร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภออุ้มผาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกแห่งขุนเขาดอยมะม่วงสามหมื่น น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :532