ดอยหัวหมด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยหัวหมด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอพบพระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ยอดเขาหัวโล้นที่แปลกสีตามฤดูกาล
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :629