หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอแม่สอด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่เคารพบูชาของชาวแม่สอด
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :602