วัดดอนแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอแม่สอด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธรูปที่สลักด้วยหินอ่อนและมีขนาดใหญ่นั้น ในโลกนี้มีเพียง 3องค์เท่านั้น องค์แรกประดิษฐานอยู่ที่ปะเทสอินเดีย องค์ที่สองประดิษฐานอยู่ที่ประเทศปากีสถาน และองค์ที่สามก็คือองค์ที่ประดิษฐานอยุ่ที่วัดดอนแก้วประเทศไทยนั้นเอง
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :148