ดอยทูเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยทูเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อำเภอท่าสองยาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ดอยสวยๆ
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :144