ศาลพระวอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพระวอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอแม่สอด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของคนผ่านทาง
การเดินทาง :  ทางบก

จำนวนผู้เข้าชม :506