หนองหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.17
longitude :  104.15
รายละเอียด :  เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีชื่อเสียงและกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งรับน้ำของลำห้วยต่างๆหลายสาย และยังเป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อำนวยประโยชน์ในด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ระดับน้ำในหนองหารลึกประมาณ 3-8 เมตร ในบริเวณหนองหารมีเกาะต่างๆกว่า 20 เกาะ เช่น เกาะคอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้าง และพระพุทธรูปเก่าแก่นอกจากนั้นตามเกาะต่างๆ เหล่านั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด บางเกาะได้สร้างศาลาพักร้อน เช่นเกาะแก้ว เกาะดอนสะคาม และเกาะดอนสะทุง ฯลฯ ซึ่งในเวลากลางวันสามารถมองเห็นสาหร่ายที่อยู่ใต้พื้นน้ำสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างสวยงาม NongHarn Is fresh water, famous and very roomy lake of Thailand, There is the area about 123 a square kilometre, takes the water of many gullys, Also is a source of Kum waterway which flow down to the Mekong River in amphur ThartPhanom, Nakhon Phanom province. It is beneficial in the sense of cultivating, domesticating animals, fisheries, the water level in Nongharn by deep about 3 ? 8 the meter, NongHarn has island, more than 20 islands, such as DonSawan island which is the biggest island, on the island has abandoned temple, and image of ancient Buddha. Besides on all island, there are a lot of big tree that are residence of many a kind of birds, some island have the public rest-houses, such as, KoKaew, KoDonsakham, KoDonsatung etc.
การเดินทาง :  อยู่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง ใกล้กับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

จำนวนผู้เข้าชม :592