ราชธานีอโศก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ราชธานีอโศก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบุ่งไหม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการเที่ยวการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวบ้านหมู่บ้านอโศก
การเดินทาง :  ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :503