ตลาดโบราณบ้านสาขลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดโบราณบ้านสาขลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.นาเกือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดโบราณบ้านสาขลา
การเดินทาง :  เดินทางมาถนนสายสุขสวัสดิ์-นาเกลือ ประมาณ 7 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :119