หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > เมืองสุราษฎร์ธานี > ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  - ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตของชาวคลองน้อย - ชมการต่อเรือของชุมชนตำบลคลองน้อย - ชมศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร - เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากชุมชน - เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน - ล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน - ชมกลุ่มกิจกรรมของชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์กะลา ผ้าบาติก บ้านอนุรักษ์ปลาเสือพ่นน้ำ เป็นต้น
การเดินทาง :  จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 12 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :346