ตลาดนัดปาลัส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดนัดปาลัส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านปาลัส ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดนัดปาลัสเป็นสถานที่ซื้อขายตามแบบวิถีชีวิตดังเดิม
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี-นราธิวาสหมายเลข 43

จำนวนผู้เข้าชม :560