หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > หล่มสัก > อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ตน้ำก้อ อ.หล่มสัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ดำเนินการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2548
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอหล่มสักไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรถึงจุดที่ตั้ง

จำนวนผู้เข้าชม :479