แหลมพ่อตา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหลมพ่อตา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหลมที่ยื่นไปในทะเล มีท่าเทียบเรือ
การเดินทาง :  เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :581