วัดถ้ำกัลยาณมิตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำกัลยาณมิตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.51
longitude :  99.39
รายละเอียด :  พระอาจารย์ภิญโญ กัลป์ยาธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำกัลยาณมิตรได้ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2532 และได้ริเริ่มก่อสร้างพระประธานมาตั้งแต่ปี 2533 เพื่อให้เป็นที่สักการะของประชาชนที่มาทำบุญและมาเที่ยวชมถ้ำ นอกจากนั้นได้รักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ บริเวณวัดถ้ำกัลยาณมิตรมีพื้นที่ 500 กว่าไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบหุบเขา มีปล่องภูเขาไฟและมีน้ำตกลอดปล่องภูเขาไฟ มีถ้ำที่ได้รับการสำรวจและพร้อมให้เข้าชมได้แล้วจำนวน 184 ถ้ำ ถ้ำขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุคนได้จำนวนมากจำนวน 3 ถ้ำ และมีพันธ์ไม้ต่างๆทั่วโลกปลูกทั่วบริเวณวัด การเข้าชมถ้ำทั้งหมดต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้ำกัลยาณมิตรตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่บางส่วนติดต่อกับหมู่ที่ 5 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพใช้ถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายเข้าถนน สฎ.2030 คลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :364