อ่างเก็บน้ำหนองผือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำหนองผือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 บ้านหนองผือ ต.โพธิ์ชัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำหนองผือ สร้างประมาณปี พ.ศ.2508 โดยกรมชลประทาน
การเดินทาง :  สายทาง รอ 3012 อ.พนมไพร- อ.โพนทราย

จำนวนผู้เข้าชม :386