พระธาตุโนนหนองฮาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุโนนหนองฮาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  พระธาตุโนนหนองฮาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุโนนหนองฮาง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  สายทางบ้านโพธิ์ชัย-บ้านหนองศรีทอง ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :337