วัดหลวงปู่สวน (วัดนาอุดม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงปู่สวน (วัดนาอุดม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดนาอุดม หมู่ 4 บ้านนาทมเหนือ ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.39
longitude :  105.19
รายละเอียด :  สักการะหลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง อุบลราชธานี-ตาลสุม จำนวน 1 เที่ยว ออกจากบริเวณ ตลาด 5 บ้านดู่เวลา 11.00 น ถึง วัดนาอุดม เวลา 12.30 น.

จำนวนผู้เข้าชม :406