ศาลหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนหลักเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เดิมเป็นศาลไม้ ต่อมาได้รับ การปฏิสังขรณ์เป็นอาคารก่ออิฐ ลักษณะอาคารเป็นศาลเจ้าจีน ตัวหลักเมืองเดิมอยู่หน้าศาล ต่อมามีการสร้าง เสาหลักเมืองใหม่ และสร้างมณฑปจตุรมุข ครอบเมื่อปี พ.ศ . ๒๕๓๕ มีงานสมโภชในช่วง เทศกาลสงกรานต์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณถนนหลักเมือง เชื่อมถนนสุขุมวิท

จำนวนผู้เข้าชม :2804