สะพานโขดศรีเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานโขดศรีเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สะพานโขดศรีเมือง สร้างขึ้นไกล้ ๆ สวนสาธารณะ สวนศรีเมือง ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และอำนวยความสะดวกให้ชาวชุมชนสวนวัด และชุมชนหลังวัดโขดฯ ได้ใช้สัญจรไปมา และเป็นสะพานเชื่อมให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายของชาวระยอง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส จากชุมชนข้ามแม่น้ำระยองเชื่อมสวนศรีเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :2722