ถ้ำหนองไหล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำหนองไหล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.10
longitude :  99.00
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเชี่ยวไทร ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เกิดจากภูเขาชังกะและการกัดเซาะของหินปูน ภายในมีหินงอกหินย้อย และเกร็ดหิน มีทางเดินกว้างประมาณ 4 เมตร ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลผ่าน ภายนอกถ้ำประกอบด้วยธรรมชาติที่งดงาม บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั่วบริเวณตำบลบ้านยาง
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรนาน และเดินเท้า โดยมีระยะห่างจาก อบต.บ้านยางประมาณ 9 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :157