หน้าแรก > ภาคเหนือ > พิจิตร > ตะพานหิน > วัดดงตะขบ หลวงพ่อน้ำเคือง
วัดดงตะขบ หลวงพ่อน้ำเคือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดงตะขบ หลวงพ่อน้ำเคือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  96 หมู่ 4 ตำบลดงตะขบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  -วัดดงตะขบ ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2240 และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2388 มีการก่อสร้างอุโบสถ และวิหาร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2500 มีที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 มี น.ส. 3 ก เลขที่ 7 แสดงกรรมสิทธิ์ 7 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 62 วา ติดกับถนนรถยนต์ ทิศใต้ยาว 63 วา ติดลำคลอง บางไผ่ ทิศตะวันออกยาว 45 วา ติดกับบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว 45 วา ติดกับคลองบางไผ่ แปลงที่ 2 พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ตาม น.ส. 3 ก เลขที่ 6, 8 -หลวงพ่อน้ำเคือง เป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลดงตะขบ และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา เป็นพระพุทธรูปที่ทรงอานุภาพด้านความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวดงตะขบมานานนับร้อยปี จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางจิตใจ ที่ชาวบ้านดงตะขบยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหลวงพ่อน้ำเคืองกับชาวดงตะขบเป็นสิ่งที่คู่กัน จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ -พระปรางค์ ซึ่งยายลำภู (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งจ้างคนจีนมาก่อสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2366 ? 2367 ได้มีการก่อสร้างเจดีย์ขึ้น 2 องค์ ขนาดกว้างโดยรอบด้านละ 2 เมตร ปัจจุบันทั้งพระปรางค์และเจดีย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
การเดินทาง :  เดินทางจากตะพานหินไปอำเภอทับคล้อประมาณ 2 กม. แล้วเลี้ยวขวาประมาณ 8 กม.ถึงสามแยกเลี้ยวขวาวัดอยู่ซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :716