น้ำตกยวนสาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกยวนสาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พื้นที่นี้ลาดหลั่นสูงต่ำอยู่เชิงเทือกเขาโดยสันปันน้ำด้านหนึ่งไหลลงคลองแสง ด้านหนึ่งปันน้ำให้กับคลองสาขาของคลองยัน และแม่น้ำพุมดวง โดยน้ำตกยวนสาว ปันน้ำให้กับคลองกะเปาแล้วไหลไปลงแม่น้ำพุมดวงโดยตรงก่อนแม่น้ำพุมดวงจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตาปีที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  หมู่บ้านยวนสาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนสาว) อยู่ห่างกับน้ำตกยวนสาวประมาณ 8.5 กิโลเมตร เป็นทางรถ 4X4 วิ่งได้ประมาณ 6 กิโลเมตร สิ้นสุดทางรถวิ่งได้ ต้องจอดรถแล้วเดินป่าเข้าถึงน้ำตกอีกประมาณประมาณ 2.5 กิโลเมตร และเพียง 2.5 กิโลเมตรนี้มันสนุกสนาน เร้าใจ วิบาก เส้นทางสาหัสอย่างไร กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองกะเปา, ชมรมนักนิยมไพรสุราษฎร์ธานี วาดหวังว่าภาพและเรื่องราวที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เสมือนดั่งว่าท่านได้ไป "น้ำตกยวนสาว" ด้วยตนเอง.....ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น...เป้สะพายหลังให้ตรง...บางจุดมือต้องพร้อมเกาะเชือกไต่ไหล่ผาเขาไปข้างหน้า....ข้างล่างเป็นเหวหินแห่งลำธาร...อย่ามองมากให้ขาสั่น...เป้าหมายขึ้นให้ถึงชั้นที่ 10 แห่งน้ำตกยวนสาว...

จำนวนผู้เข้าชม :302