สะพานปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพานปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของอำเภอคลองใหญ่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการพาณิชย์
การเดินทาง :  74 กิโลเมตรจากอำเภอเมืองตราด เส้นทางถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3

จำนวนผู้เข้าชม :354