ตลาดแคมของ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดแคมของ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณริมโขงท่าเทียบเรือหายโศก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเเหล่งรวม ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของชาวหนองคายตลอดจนสินค้าต่างๆ
การเดินทาง :  บริเวณริมโขงท่าเทียบเรือหายโศก

จำนวนผู้เข้าชม :66