วัดเมืองเล็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเมืองเล็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเล็น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีศิลวัฒนธรรมแบบล้านนา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :794