วัดหัวฝาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหัวฝาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธร
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :856