วัดหนองก้นครุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองก้นครุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านหนองก้นครุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :816