วัดเสาธงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาธงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเสาธงทองเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบางมัญ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเป็นวัดที่น่าเยี่ยมชม ได้แก่ 1.มีพระครูถาวรธรรมาภรณ์(บุญเหลือ ถาวโร)เป็นเจ้าอาวาส 2.มีต้นยางอายุกว่าร้อยปี หลายร้อยต้น 3.มีรูปหล่อเหมือนจริง หลวงพ่อแม้น พระครูพิพิธสุตการ
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :455