หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านโฮ่ง > ริมน้ำปิงบ้านหนองสูน
ริมน้ำปิงบ้านหนองสูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ริมน้ำปิงบ้านหนองสูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองสูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.33
longitude :  98.69
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จะจัดให้มีในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุก ๆ ปี
การเดินทาง :  ตำบลหนองปลาสะวาย เดินทางโดยรถพาหนะส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :505