หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านโฮ่ง > วัดสันเจดีย์ริมปิง
วัดสันเจดีย์ริมปิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสันเจดีย์ริมปิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองปลาสะวาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.34
longitude :  98.71
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลหนองปลาสะวาย ใช้ร่วมกันสามหมู่บ้าน
การเดินทาง :  ตำบลหนองปลาสะวาย เดินทางโดยรถส่วนตัว อยู่ตรงสี่แยกตลาดหนองปลาสะวาย

จำนวนผู้เข้าชม :475