สวนสาธารณะสระหนองกลด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะสระหนองกลด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบัว 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่จัดงานรื่นเริง...ประเพณีท้องถิ่น...กีฬาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  โดยยานพาหนะทุกชนิด

จำนวนผู้เข้าชม :513