อ่างเก็บน้ำสวนผัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำสวนผัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนสวนผัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  โดยยานพาหนะทุกชนิด

จำนวนผู้เข้าชม :577