วัดศาลเจ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศาลเจ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดศาลเจ้า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.52
longitude :  99.86
รายละเอียด :  วัดศาลเจ้า สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขตทิศเหนือจดแม่น้ำแม่กลอง ทิศใต้จดถนนสายราชบุรี ? วัดจัน ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านคุ้งกระถิน ทิศตะวันตกจดคลองแควอ้อม -มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 4 แปลง -อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ -สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -ศาลลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 -กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง -วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 -ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 -ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง นอกจากนี้มีศาลาริมน้ำ 1 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เจดีย์ 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 วัดศาลเจ้า ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2301 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2475
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท รบ. 4010 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :837