วัดบางศรีเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางศรีเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบางศรีเพชร ม. 4 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.51
longitude :  99.86
รายละเอียด :  สักการะบูชา
การเดินทาง :  ม. 4 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000

จำนวนผู้เข้าชม :846