หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > เมืองราชบุรี > วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ เลขที่ 56 บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.48
longitude :  99.88
รายละเอียด :  ทิศเหนือและทิศใต้จดแม่น้ำแควอ้อม ทิศตะวันออกจดคลอง ทิศตะวันตกจดแม่น้ำแควอ้อม -มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 8 แปลง -อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2426 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย -ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ -หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ -กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ -วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทยจัตุรมุข สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 -ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ กุฏิอุบาสิกา 3 หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 63 นิ้ว สูง 63 นิ้ว สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูป ศิลาแลง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 43 นิ้ว สูง 53 นิ้ว ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถ สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ธรรมาสน์มุก สำหรับแสดงพระธรรมเทศนาในอุโบสถ ประตูอุโบสถ เป็นลายแกะสลักลงรักปิดทอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2430 เขตวิสุงคามสีมา ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิพลญาณ เป็นเจ้าอาวาส
การเดินทาง :  วัดเกาะลอย จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 101 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 11.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 20 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 19 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :840