วัดเกตุน้อยอัมพวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกตุน้อยอัมพวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดเกตุน้อยอัมพวัน ม. 9 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.48
longitude :  99.90
รายละเอียด :  วัดเกตุน้อยอัมพวัน เป็นวัดสังกัดธรรมยุต ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2435 หลวงพ่อปาน เจ้าอาวาสวัดบางคนทีนอก ได้ริเริ่มก่อสร้างวัด ได้รับ่วิสุงคมาสีมาเมือ พ.ศ. 2503 ปัจจุบันมีพระครูประกาศธีรคุณ เป็นเจ้าอาวาส
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 106 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 34 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14.6 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 23 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 14.6 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 23 นาที ***

จำนวนผู้เข้าชม :851