หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เวียงสา > อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยฮิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  พื้นที่ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  □ ?อ่างน้ำฮิ? เป็น อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับกั๊กเก็บน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับประชาชนในหลายตำบลในอำเภอเวียงสา อาทิเช่น ตำบลแม่สา ตำบลปงสนุก ตำบลกลางเวียง ตำบลเวียงสา และตำบลน้ำปั้ว สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ ได้ประมาณ 20,000 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานน่าน สำนักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่างน้ำฮิ ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยสันทราย หมู่ที่ 4 ตำบลปงสนุก ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พุทธศักราช 2546 ความจุอ่างที่ระดับสูงสุดได้ 7,500,000 ลบ.ม. พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ บริเวณโดยรอบของอ่างน้ำฮิ เป็นป่าชุมชนของบ้านห้วยสันทราย หมู่ที่4 ตำบลปงสนุก ที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นป่าสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นพื้นที่ ที่ชาวบ้านนำวัตถุดิบธรรมชาตินำมาเป็นอาหารและจำหน่าย เช่น เก็บเห็ด เก็บผัก หน่อไม้ สัตว์ป่า ผลผลิตอื่นๆ และยังใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้แห้งใช้ทำฟืนได้อีกด้วย นอกจากนั้นอ่างน้ำฮิ ยังเป็นสถานท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเราสามารถนั่งเรือนแพ ชมทิวทัศน์ ชมนกเป็ดน้ำ ชมนกหลากหลายพันธ์ มีปลาหลายชนิดในแหล่งน้ำแห่งนี้อีกด้วย และบริเวณตรงสันเขื่อนไปทางทิศเหนือยังมีเนินภูเขาสูง เราสามารถเดินขึ้นไปเพื่อชมทิวทัศน์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ โดยเราสามรถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอเวียงสาได้เกือบทั้งหมด
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางสายแพร่-น่าน เลี้ยวซ้ายด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง เข้าสู่พื้นที่ตำบลปงสนุก ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :507