น้ำตกวังยายคง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังยายคง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกวังยายคง เป็นน้ำตกมีลักษณะเป็นแนวหินกั้นทางไหลของน้ำ มีแอ่งรับน้ำพื้นที่กว้าง มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ควรเป็นรถยกสูง

จำนวนผู้เข้าชม :455