หมอกในหุบเขา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมอกในหุบเขา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลท่าด้วง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สภาพทั่วไปของตำบลท่าด้วงเป็นภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่ราบสูง ช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาในช่วงเช้า เหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ตั้งเต้นท์ แคมป์ปิ้ง
การเดินทาง :  สอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง โทร.056810908

จำนวนผู้เข้าชม :452