หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > สันติสุข > สวนสาธารณะล้องปู่ทา
สวนสาธารณะล้องปู่ทา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะล้องปู่ทา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.91
longitude :  100.94
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ติดกับถนนสายสันติสุข - แม่จริมและทางขึ้นศูนย์ราชการอำเภอสันติสุข เดิมเป็นเรือกสวนไร่นาของประชาชน และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ จำนวน ๗ ท่าน ได้บริจาคให้แก่สภาตำบลดู่พงษ์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนชาวตำบลดู่พงษ์และชาวอำเภอสันติสุข สำหรับทำการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในภาคเกษตรกรรม ต่อมาทางคณะศรัทธาวัดดอนมงคลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลดู่พงษ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ เป็นสถานที่ชมพันธุ์ปลา และจุดให้อาหารปลาในบริเวณอ่างเก็บน้ำล้องปู่ทา
การเดินทาง :  ออกจากตัวเมืองน่านมาถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง เลี้ยวขวามาทางถนนสายสันติสุ-แม่จริม ถึงป้ายศูนย์ราชการอำเภอสันติสุข สวนสาธารณล้องปู่ทาจะอยู่ด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :230