หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ศีขรภูมิ > หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านประทุน
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านประทุน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านประทุน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านประทุน ม.4 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.05
longitude :  103.70
รายละเอียด :  สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม เลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และบริการบ้านพักโฮมเสตย์
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท หมายเลข 2334 สาย อ.จอมพระ - อ.ศีขรภูมิ ช่วง กม.ที่ 13

จำนวนผู้เข้าชม :582