ประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สำนักงานเทศบาลตำบลบงใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.45
longitude :  103.40
รายละเอียด :  สำนักงานเทศบาลตำบลบงใต้ บ้านบงใต้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (งานเริ่มช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี)
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้สะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :428