หน้าแรก > ภาคตะวันออก > สระแก้ว > วัฒนานคร > อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามโครงการพระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา บริเวณโดยรอบปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอวัฒนานคร ประมาณ 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :392