หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > ตากใบ > วัดรัตนานุสรณ์
วัดรัตนานุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดรัตนานุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.25
longitude :  102.01
รายละเอียด :  วัดรัตนานุสรณ์ ประวัติความเป็นมาของวัดรัตนานุสรณ์ สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ......... ปัจจุบันมี พระครูอุดมรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ ขนาดพื้นที่ตั้ง มีเนื้อที่ 4 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองนราธิวาสวิ่งตามถนนสายเพชรเกษมไปอำเภอสุไหงโกลกลงตำบลพร่อนบ้านโคกมะม่วงวิ่งถนนสายโคกมะม่วง -เจาะลีมัต ประมาณ 6 กิโลถึงวัดรัตนานุสรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :365