ป่าจำปีสิรินธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าจำปีสิรินธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านซับจำปา ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.07
longitude :  101.22
รายละเอียด :  ป่าจำปีสิรินธร เป็นป่าพรุน้ำจืด ที่ยังมีวามอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ถูกค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่าหลวง ประมาณ 15 กิโลมตร

จำนวนผู้เข้าชม :138