อบต.สามแยก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อบต.สามแยก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  อบต.สามแยก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พักผ่อนหย่อนใจ ที่พักรถ
การเดินทาง :  จากที่ทำการอำเภอเลิงประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :297