วิถีชุมชนคนบ้านเบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิถีชุมชนคนบ้านเบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเบง ม.2 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ "พายเรือน้อย คอยกินปลาเผา เล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง" ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านเบงที่มีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ดูการให้อาหารปลา การหาปลาตามธรรมชาติของชาวบ้าน นั่งเรือดูธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำมูล งมหอยในแม่น้ำมูล ระหว่างการเดินทางจะมีชาวบ้านเล่าเรื่องการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงให้นักท่องเที่ยวฟัง รับประทานอาหารเที่ยงที่วังอะเซาะ ซึ่งเป็นชายหาดแม่น้ำมูล ซึ่งจะเป็นอาหารพื้นบ้าน ของชาวบ้านเบงที่นิยมรับประทานกัน มีวิทยากรที่เก่งมาก ชื่อ พี่ประสิทธิ์ ค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวราคา 200 บาท ต่อหัว
การเดินทาง :  รถยนต์โดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :394