พระธาตุโพนสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุโพนสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 บ้านโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042595215
latitude :  17.46
longitude :  104.50
รายละเอียด :  พระธาตุโพนสวรรค์เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวอำเภอโพนสวรรค์
การเดินทาง :  เดินทางมาทางหลวง นพ 2028 ถนน ท่าอุเทน- กุสุมาลย์

จำนวนผู้เข้าชม :639